Nowy zarząd Towarzystwa

Data publikacji: 2018-12-05, autor: Maciej Kaliciński

We wtorkowe popołudnie miało miejsce zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Sportowego BBTS Bielsko-Biała, większościowego udziałowca spółki BBTS S.A. Bielsko-Biała.

 

Podczas zebrania referat sprawozdawczy wygłosił prezes Towarzystwa - Piotr Pluszyński. Komisja rewizyjna zarekomendowała członkom stowarzyszenia udzielenie ustępującemu zarządowi w składzie Piotr Pluszyński (prezes zarządu), Jan Michna (wiceprezes), Stanisław Mol (sekretarz), Krystyna Buzikiewicz (członek), Kazimierz Kalisz (członek),  absolutorium za ostatni rok obrotowy. Członkowie Towarzystwa udzielili absolutorium jednomyślnie. Kolejnym punktem obrad było przeprowadzenie wyborów - zgłoszono pięciu kandydatów do zarządu - Arkadiusza Jasicę, Andrzeja Koniecznego, Mirosława Krystę, Piotra Pluszyńskiego oraz Adama Wkręta - którzy chwilę później zostali wybrani do zarządu Towarzystwa na następną kadencję. W składzie komisji rewizyjnej znaleźli się Krystyna Buzikiewicz, Adam Włodarczyk i Maciej Kaliciński. Zarząd po ukonstytuowaniu się wybrał na swojego prezesa Piotra Pluszyńskiego, wiceprezesem został prezes BBTS S.A. Mirosław Krysta, sekretarzem Andrzej Konieczny a skład zarządu uzupełnili w roli członków Arkadiusz Jasica i Adam Wykręt. Przewodniczącą komisji rewizyjnej została Krystyna Buzikiewicz.

 

Decyzją uczestników zebrania tytuł Honorowego Członka Towarzystwa Sportowego BBTS Bielsko-Biała otrzymał pan Jacek Krywult.

 

Pragniemy jednocześnie podziękować wieloletnim członkom zarządu Towarzystwa - panu Janowi Michnie, panu Kazimierzowi Kaliszowi oraz panu Stanisławowi Molowi - za lata pracy poświęconej rozwojowi bielskiej męskiej siatkówki.

 

Zmianie uległ także skład Rady Nadzorczej BBTS S.A. Bielsko-Biała - Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Piotr Pluszyński, który jednocześnie zakończył pracę w spółce - w tym miejscu pragniemy podziękować za lata pracy na rzecz spółki. Z kolei Jana Michnę zastąpił Stanisław Mol, natomiast trzecim członkiem Rady pozostała pani Aleksandra Podsiadlik.

 

wykonanie: Strony internetowe Bielsko-Biała

Zdjęcie drużynowe
Wersja na bardzo duże ekrany / stacje robocze Wersja na duże ekrany / laptopy Wersja na tablety Wersja na smartfony