Regulamin biletów promocyjnych

 

Regulamin

korzystania z promocyjnych biletów dla placówek oświatowych (Przedszkola, Szkoły Podstawowe i Gimnazja) na mecze BBTS S.A. Bielsko-Biała

§ 1.    Definicje

 1. Organizator – Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała.
 2. Regulamin – regulamin promocyjnych biletów dla placówek oświatowych (Przedszkola, Szkoły Podstawowe i Gimnazja) na mecze BBTS S.A.
 3. Hala – „Widowiskowo-Sportowa Pod Dębowcem”, ul. Karbowa 26 w Bielsku-Białej.
 4. Bilet – jednorazowe uprawnienie do wejścia na konkretny mecz BBTS S.A.
 5. Szkoła – placówka oświatowa (Przedszkole, Szkoła Podstawowa bądź Gimnazjum) korzystająca z promocyjnych biletów dla swoich uczniów wraz z opiekunem/ami.

§ 2.    Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż biletów prowadzi Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała.
 2. Placówkami uprawnionymi do skorzystania z promocji, traktowanymi w niniejszym regulaminie jako Szkoła, są także Domy Dziecka czy Integracyjne Grupy Środowiskowe. W przypadku innych organizacji, decyzję o możliwości skorzystania z zakupu Biletu w promocyjnej cenie podejmuje Organizator.
 3. Organizator zastrzega, iż terminy meczów mogą ulegać zmianom na żądanie PlusLigi, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Jeden Bilet promocyjny dla Szkoły kosztuje 1 zł brutto.
 5. Przyjmuje się, iż promocja biletowa przysługuje Szkole, która zgłosi liczbę minimum 10 osób chętnych do nabycia Biletu.
 6. W przypadku mniejszej liczby chętnych ze strony Szkoły, o możliwości skorzystania z oferty promocyjnych biletów dla Szkoły, decyduje Organizator.
 7. Sprzedaż Biletów dla Szkoły na konkretny mecz kończona jest o godz. 15.00 w przededniu rozgrywanego spotkania (lub w piątek, jeśli mecz rozgrywany jest w niedzielę, bądź poniedziałek) lub w momencie wcześniejszej sprzedaży całej przydzielonej puli miejsc. Jeśli sprzedaż biletów kończona jest w innym terminie, wówczas Szkoły wysyłające wcześniej zapytanie o akcję promocyjną informuje o tym za pomocą wiadomości e-mail Organizator.
 8. Zamówienia na Bilety należy składać drogą elektroniczną, bądź telefoniczną – dane kontaktowe: Maciej Kaliciński – tel. 785-711-414, bilety@bbtsbielsko.pl
 9. Pytania odnośnie promocji dla Szkół należy kierować do Macieja Kalicińskiego.
 10. Po zamówieniu Biletów u Organizatora otrzymuje się e-mail na wskazany wcześniej adres, w którym znajduje się informacja w jaki sposób, a także gdzie należy odebrać Bilety.
 11. Nie ma ograniczeń dla Szkół odnośnie zamawiania Biletów. Przyjmuje się jednak, że na każdą 10-cio osobową grupę Szkoła musi zapewnić jednego dorosłego opiekuna.
 12. Bilety promocyjne przygotowane dla Szkół należy odebrać nie później niż 20 minut przed rozpoczęciem danego spotkania.

§ 3.    Proces zakupu

1. Proces zakupu składa się z kolejnych etapów:
a)  zamówienie biletów u Organizatora;

b)  wysłanie listy zgłoszeniowej osób z imieniem i nazwiskiem, a także numerem PESEL, dla których przygotowane zostaną Bilety (zaznaczenie na liście opiekuna grupy, bądź opiekunów);

c)  odbiór biletów przez opiekuna w kasie biletowej numer 4 po okazaniu dowodu osobistego z podaniem informacji o akcji promocyjnej dla Szkół (Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu odbioru Biletów o czym informuje w wiadomości e-mail Szkołę);

d) dokonanie płatności.

2. Po dokonaniu przez Organizatora rezerwacji miejsc w systemie elektronicznym dla danej Szkoły, nie ma możliwości zmniejszenia lub zwiększenia liczby zakupionych Biletów

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby Biletów dla danej Szkoły w zależności od dostępności wolnych miejsc jednak nie później niż do godz. 15.00 w przededniu rozpoczęcia meczu (lub w piątek, jeśli mecz rozgrywany jest w niedzielę bądź poniedziałek)

 

§ 5.    Ochrona danych osobowych

 1. Szkoła wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych na liście zgłoszeniowej.

§ 6.    Postanowienia końcowe

 1. Korespondencja ze Szkołą będzie prowadzona drogą elektroniczną bądź telefoniczną.
 2. Prawem właściwym dla zawartej umowy jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w przedmiotowej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

wykonanie: Strony internetowe Bielsko-Biała

Zdjęcie drużynowe
Wersja na bardzo duże ekrany / stacje robocze Wersja na duże ekrany / laptopy Wersja na tablety Wersja na smartfony