Regulamin biletów promocyjnych

 

Regulamin

korzystania z promocyjnych biletów dla placówek oświatowych (Przedszkola, Szkoły Podstawowe i Gimnazja) na mecze BBTS S.A. Bielsko-Biała

§ 1.    Definicje

 1. Organizator – Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała.
 2. Regulamin – regulamin promocyjnych biletów dla placówek oświatowych (Przedszkola, Szkoły Podstawowe i Gimnazja) na mecze BBTS S.A.
 3. Hala – „Widowiskowo-Sportowa Pod Dębowcem”, ul. Karbowa 26 w Bielsku-Białej.
 4. Bilet – jednorazowe uprawnienie do wejścia na konkretny mecz BBTS S.A.
 5. Szkoła – placówka oświatowa (Przedszkole, Szkoła Podstawowa bądź Gimnazjum) korzystająca z promocyjnych biletów dla swoich uczniów wraz z opiekunem/ami.

§ 2.    Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż biletów prowadzi Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała.
 2. Placówkami uprawnionymi do skorzystania z promocji, traktowanymi w niniejszym regulaminie jako Szkoła, są także Domy Dziecka czy Integracyjne Grupy Środowiskowe. W przypadku innych organizacji, decyzję o możliwości skorzystania z zakupu Biletu w promocyjnej cenie podejmuje Organizator.
 3. Organizator zastrzega, iż terminy meczów mogą ulegać zmianom na żądanie Polskiej Ligi Siatkówki, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Jeden Bilet promocyjny dla Szkoły kosztuje 1 zł brutto.
 5. Przyjmuje się, iż promocja biletowa przysługuje Szkole, która zgłosi liczbę minimum 10 osób chętnych do nabycia Biletu.
 6. W przypadku mniejszej liczby chętnych ze strony Szkoły, o możliwości skorzystania z oferty promocyjnych biletów dla Szkoły, decyduje Organizator.
 7. Sprzedaż Biletów dla Szkoły na konkretny mecz kończona jest o godz. 15.00 w przededniu rozgrywanego spotkania (lub w piątek, jeśli mecz rozgrywany jest w niedzielę, bądź poniedziałek) lub w momencie wcześniejszej sprzedaży całej przydzielonej puli miejsc. Jeśli sprzedaż biletów kończona jest w innym terminie, wówczas Szkoły wysyłające wcześniej zapytanie o akcję promocyjną informuje o tym za pomocą wiadomości e-mail Organizator.
 8. Zamówienia na Bilety należy składać drogą elektroniczną, bądź telefoniczną – dane kontaktowe: Maciej Kaliciński – tel. 785-711-414, bilety@bbtsbielsko.pl
 9. Pytania odnośnie promocji dla Szkół należy kierować do Macieja Kalicińskiego.
 10. Po zamówieniu Biletów u Organizatora otrzymuje się e-mail na wskazany wcześniej adres, w którym znajduje się informacja w jaki sposób, a także gdzie należy odebrać Bilety.
 11. Nie ma ograniczeń dla Szkół odnośnie zamawiania Biletów. Przyjmuje się jednak, że na każdą 10-cio osobową grupę Szkoła musi zapewnić jednego dorosłego opiekuna.
 12. Bilety promocyjne przygotowane dla Szkół należy odebrać nie później niż 20 minut przed rozpoczęciem danego spotkania.

§ 3.  Proces zakupu

1. Proces zakupu składa się z kolejnych etapów:
a)  zamówienie biletów u Organizatora;

b) wysłanie listy zgłoszeniowej osób z imieniem i nazwiskiem, dla których przygotowane zostaną Bilety (zaznaczenie na liście opiekuna grupy, bądź opiekunów);

c)  odbiór biletów przez opiekuna w kasie biletowej numer 4 po okazaniu dowodu osobistego z podaniem informacji o akcji promocyjnej dla Szkół (Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu odbioru Biletów o czym informuje w wiadomości e-mail Szkołę);

d) dokonanie płatności.

2. Po dokonaniu przez Organizatora rezerwacji miejsc w systemie elektronicznym dla danej Szkoły, nie ma możliwości zmniejszenia lub zwiększenia liczby zakupionych Biletów

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby Biletów dla danej Szkoły w zależności od dostępności wolnych miejsc jednak nie później niż do godz. 15.00 w przededniu rozpoczęcia meczu (lub w piątek, jeśli mecz rozgrywany jest w niedzielę bądź poniedziałek)

 

§ 5. Ochrona danych osobowych

 1. Szkoła wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych na liście zgłoszeniowej.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Korespondencja ze Szkołą będzie prowadzona drogą elektroniczną bądź telefoniczną.
 2. Prawem właściwym dla zawartej umowy jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w przedmiotowej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

wykonanie: Strony internetowe Bielsko-Biała

Zdjęcie drużynowe
Wersja na bardzo duże ekrany / stacje robocze Wersja na duże ekrany / laptopy Wersja na tablety Wersja na smartfony